Dit kan Brasschaat Poptup voor jou betekenen…
… als handelaar / invuller van een pop-up-project
Jouw pop-up-projecten als springplank naar een eigen zaak

‘Brasschaat Poptup’ wil de leegstand van de handelspanden aan de Bredabaan in Brasschaat op korte en lange termijn aanpakken door ondernemers de kans te bieden tegen voordelige voorwaarden een pop-up-project op te starten in de leegstaande handelspanden als mogelijke springplank naar een permanente, succesvolle handelszaak op langere termijn.

Verminderde huurprijzen en administratieve en praktische ontzorging

Dankzij een goede samenwerking met de eigenaars van de leegstaande handelspanden en het Antwerpse brand activation-bureau CityCubes – dat op haar beurt een samenwerking aanging met het Brasschaatse communicatiebureau Commpaan – kan de gemeente Brasschaat binnen het project ‘Brasschaat Poptup’ administratieve en praktische ontzorging bieden aan de ondernemers die een pop-up-project in één van de lege handelspanden aan de Bredabaan willen opstarten binnen het project ‘Brasschaat Poptup’.

Deze administratieve en praktische ontzorging bestaat uit:

 • CityCubes treedt op als tussenpersoon tussen de ondernemer en de eigenaar van het handelspand. CityCubes – en niet de handelaar – huurt het handelspand van de pandeigenaar op basis van een terbedestelling of via een huurcontract conform het pop-up-decreet en stelt het pand via een contractuele overeenkomst ter beschikking van de handelaars.
 • CityCubes huurt het handelspand en neemt dus alle verantwoordelijkheden die hieraan verbonden zijn voor haar rekening:
 • het aannemen van de sleutel;
 • het betalen van de huur;
 • het aangaan van de nodige verzekeringen;
 • het uitvoeren van eventuele herstellingen;
 • het opnieuw opleveren van het handelspand in zijn originele staat na afloop van de huurperiode met behulp van een plaatsbeschrijving.
 • CityCubes maakt het handelspand huurklaar voor de handelaar door voor de nodige nutsvoorzieningen (vb. elektriciteit, internet) te zorgen.
 • CityCubes verhuurt het handelspand aan de ondernemer op basis van een pop-up-huurcontract van maximum 3 maanden aan een verminderde huurprijs van 3.000 – 4.500 euro voor 3 maanden.
 • De inkleding van het handelspand en het verwijderen ervan gebeurt door de handelaar zelf tijdens de week voor aanvang van de huurperiode en tijdens de week na stopzetting van de huurperiode.
 • Een commercieel interessant communicatie-pakket – aangeboden door het Brasschaatse communicatiebureau Commpaan – ter ondersteuning van de opstart van het pop-up-project dat bestaat uit: de ontwikkeling van een logo, raambestickering, een mini-website, een advertentie in de Brasschaatse Film.
Dit kan Brasschaat Poptup voor jou betekenen…
… als eigenaar van een leegstaand handelspand aan de Bredabaan.

Ben je de eigenaar van een leegstaand handelspand tussen de Zegersdreef en de Borrekeslei aan de Bredabaan in Brasschaat? Dan kan Brasschaat Poptup jou deze voordelen bieden:

Pop-up-projecten als springplank naar een permanente, succesvolle verhuur van de handelsruimte

‘Brasschaat Poptup’ wil de leegstand van de handelspanden op de Bredabaan in Brasschaat op korte en lange termijn aanpakken door ondernemers de kans te bieden tegen voordelige voorwaarden een pop-up-project op te starten in de leegstaande handelspanden als springplank naar een permanente, succesvolle verhuur van de handelsruimte.

Een snelle, risicoloze en rendabele verhuur door administratieve en praktische ontzorging

Dankzij een goede samenwerking met de eigenaars van de leegstaande handelspanden en het Antwerpse brand activation-bureau CityCubes – dat op haar beurt een samenwerking aanging met het Brasschaatse communicatiebureau Commpaan – kan de gemeente Brasschaat binnen het project ‘Brasschaat Poptup’ administratieve en praktische ontzorging bieden aan de eigenaars van de handelspanden die hun pand aanbieden binnen het project ‘Brasschaat Poptup’ en op deze manier zorgen voor een snelle, risicoloze en rendabele verhuur.

Deze administratieve en praktische ontzorging bestaat uit:

 • CityCubes treedt op als tussenpersoon tussen de ondernemer en de eigenaar van het handelspand. CityCubes – en niet de handelaar – huurt het handelspand van de pandeigenaar op basis van een terbedestelling of via een huurcontract conform het pop-up-decreet en stelt het pand via een contractuele overeenkomst ter beschikking van de handelaars.
 • CityCubes huurt het handelspand en neemt dus alle verantwoordelijkheden die hieraan verbonden zijn voor haar rekening:
 • het aannemen van de sleutel;
 • het betalen van de huur;
 • het aangaan van de nodige verzekeringen;
 • het uitvoeren van eventuele herstellingen;
 • het terug opleveren van het handelspand in zijn originele staat na afloop van de huurperiode met behulp van een plaatsbeschrijving.
 • CityCubes promoot de leegstaande handelspanden bij de handelaars, en gaat op zoek naar potentiële pop-up-projecten